Onze kernwaarden betrouwbaar, betrokken en actief zijn een uiting van de identiteit van Mariënburg. Onze school is een inclusieve school. Iedereen is welkom, ongeacht welk geloof, welke culturele achtergrond of welke geaardheid. We staan hiermee in de open-christelijke traditie. Vanuit de bijbelse verhalen die ons over God en mensen vertellen en over hoe je als mensen elkaar mens kunt laten zijn, herkennen we dat de medemens en de wereld aan ons toevertrouwd zijn. Onze medemens en de wereld doen een appèl op ons om verantwoordelijk met hen en onszelf om te gaan, simpelweg omdat ieder mens levensgeluk verdient nu en in de toekomst.

Voor ons als middelbare school betekent het dat wij tieners wijzen op dit appèl. Zij herkennen dit vanwege hun leeftijd lang nog niet altijd zelf. Daarom brengen wij hen in aanraking met wat de wereld en mensen van hen nodig hebben en omgekeerd ook met wat de wereld en mensen hun te bieden heeft aan geweldige mogelijkheden en aan schaduwzijden.

We kijken als school samen met de leerling en zijn ouders de toekomst in. Dit betekent dat wij in het heden met hen bezig zijn met de wereld van straks. In die wereld van straks spelen de grote thema’s van duurzaamheid, democratie, sociale media en (informatie)technologie een wezenlijke rol. Dit komt terug in ons curriculum zodat het diploma een voorspeller is voor succes in het vervolgonderwijs. Daarbij stellen we ook de vraag via welke weg van studie en later werk zij zelf willen meedoen in de wereld en zich verhouden tot de medemens en henzelf? Het proces naar en het antwoord op deze vraag noemen we met Biesta persoonsvorming. Wij dienen de leerling te wijzen op het appèl, de bijbehorende kennis te ontsluiten en de ethische vragen te stellen. De leerling kan echter alleen zelf het antwoord geven op dit appèl. Dit veronderstelt dat een leerling zichzelf ook heeft leren kennen en waarderen. Dit is, naast de cognitieve en ethische, de derde dimensie van persoonsvorming; de psychologische. Onze pedagogiek en didactiek dient er mede toe die psychologische groei te stimuleren. Op Mariënburg krijgen de pedagogiek en didactiek kleur vanuit de eerdergenoemde kernwaarden: betrouwbaar, betrokken en actief.