We bedienen onze leerlingen graag zo goed mogelijk. Dit betekent dat we naast onze lessen, waar nodig en mogelijk, extra ondersteuning bieden aan onze leerlingen. Hieronder staan de verschillende vormen van extra ondersteuning. In het filmpje stelt iedereen van het ondersteuningsteam zich even voor.

Huiswerkbegeleiding 

Aan het einde van iedere dag bieden we huiswerkbegeleiding. Hier kun je, onder begeleiding van een leercoach, rustig je huiswerk maken en leren voor toetsen. De leercoach kan je op deze momenten ook ondersteunen bij je aanpak van het leren of het inplannen van grotere taken.

Vakbijlessen

Soms zijn de lessen in je rooster niet altijd genoeg om alles te begrijpen. Daarom organiseren we extra vakbegeleiding buiten je gewone lesrooster om. Je kunt dan in kleine groepjes en onder begeleiding van een docent aan de slag om je vaardigheden voor bepaalde vakken te verbeteren.

Leren leren, plannen en organiseren

Voor leerlingen die niet goed weten hoe te moeten leren, is er een programma leren leren opgezet. Dit programma bestaat uit ongeveer 5/6 lessen en is gericht op de aanpak rondom het maken van huiswerk en leren van de opgegeven stof. Deze lesjes worden gegeven door de leercoaches.  

Faalangstreductietraining 

Leerlingen die veel stress ervaren van het maken van toetsen of erg onzeker en faalangstig zijn bij belangrijke opdrachten komen hiervoor in aanmerking. Deze lessen worden in kleine groepjes gegeven. 

Taalondersteuning

Voor leerlingen met een aanwijsbare taalachterstand is er extra les op dit gebied.