Bij ons op school betrekken we graag de leerlingen bij onze dagelijkse onderwijspraktijk. Zo worden er af en toe enquêtes uitgezet en gaan de mentoren regelmatig in gesprek met groepjes leerlingen over thema’s die binnen de school leven. 

Ook werken we sinds een paar jaar met leerlingenpanels. Tijdens deze gesprekken, die drie keer per schooljaar plaatsvinden, spreken we de hiervoor aangemelde leerlingen uit alle leerjaren over diverse thema’s.  

Daarnaast is er een leerlingenraad. Deze schoolbrede groep leerlingen wordt regelmatig geraadpleegd wanneer de school voor een belangrijke beslissing staat.