We kijken als school samen met de leerling en zijn ouders de toekomst in. Dit betekent dat wij in het heden met hen bezig zijn met de wereld van straks. Daarom gaan wij samen met ouders in gesprek over hoe wij ons onderwijs vormgeven en waar we steeds een beetje beter kunnen worden. Het organiseren van ouderpanels is daar onderdeel van. De ouderpanels komen ten minste drie keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze avond wordt er ingegaan op de lopende onderwijsontwikkelingen en wordt daar actief feedback op gevraagd. Deze feedback wordt vervolgens teruggekoppeld aan de onderwijsteams zodat het daadwerkelijk invloed heeft op de dagelijks praktijk. 

Daarnaast organiseren we jaarlijks lezingen voor ouders, leerlingen en geïnteresseerden over actuele thema’s.  

Via de onderstaande knoppen is het mogelijk om u aan te melden voor de ouderpanels. Ook maken laten we zien welke informatiebijeenkomsten en lezingen geagendeerd zijn.